Cywirwch fi os dwi’n anghywir…

Ges i sgwrs gyda Dei Tomos ar Radio Cymru yr wythnos yma am ennill gwobr ysgrifennu, dysgu Cymraeg a dechrau swgwenu yn y Gymraeg. Wrth wrando nôl ar y rhaglen, ro’n i eisiau gweiddi at fy hunain, Y WLAD! Stopia gweud Y GWLAD! Rwy’n siŵr bod pobl led led Cymru yn gweiddi’r un peth at y radio!

Chwarae teg i Dei, roedd yn garedig iawn i fi a doedd e ddim eisiau torri ar fy nhraws er mwyn fy nghywiro. Tybiais i ar ôl hynny, pan dwi’n siarad gyda fy ffrindiau, neu gydweithwyr, pa mor aml mae hynny yn digwydd ac os bod fy nghamgymeriadau yn brifo eu clustiau?

Er ro’n ni’n siarad ieithoedd gwahanol wrth dyfu lan, ges i a’m gŵr ein magu mewn teuluoedd lle’r oedd safon iaith y plant yn bwysig. Roeddwn ni’n cael ein cywiro bob amser nes bod rheolau’r iaith yn dod yn naturiol. Rydym ni yn neud yr un peth gyda’n plant ni. Dwi’n ceisio caeli fy nheulu Cymreig neud yr un peth gyda fi.

Mae eisiau cywiro dysgwyr neu byddwn ni’n parhau i neud yr un camgymeriadau eto ac eto. Ond prin iawn o bobl sy’n fodlon gwneud hynny. A dwi’n deall yn iawn pam – mae ‘na ffin fain rhwng cefnogi’r broses o ddysgu a llethu hyder yn siarad.

Mae dysgu iaith yn debyg i ddysgu cerddoriaeth – er mwyn cael rhyw fath o ddeheurwydd, mae’n rhaid ymarfer y graddfeydd – hynny yw, ailadrodd. Os chi’n cael eich cywiro’n ddigon aml, chi’n dechrau clywed y cywiriad yn eich pen wrth i chi siarad. Wedyn, chi’n dechrau teimlo llanw a thrai’r gystrawen a dechrau adnabod y nodiadau sy’n swnio’n ddymunol gyda’u gilydd.

I fi, os dwi’n neud yr un camgymeriad eto ac eto, mae fel petai dwi’n cerdded o gwmpas gyda’m sgert yn sownd yn fy nicers. Mae’n lot gwell ‘da fi tase rhywun yn gweud wrtha i!

2 o sylwadau am “Cywirwch fi os dwi’n anghywir…

  1. > eto ac eto

    Drosodd a throsodd. O hyd ac o hyd. Trwy’r amser. Ond nid “eto ac eto”.

    Y fath ‘na o beth ti moyn, ife? 😉

    Blog arbennig, braf iawn gweld bach o’r agwedd ‘ma gan rywun ail-iaith. Pob hwyl gyda’r blogio.

    Hoffi

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s