Hunan arall

Dydw i ddim fy hunain pan dwi’n siarad Cymraeg. Dyw’r un crap ddim gyda fi yn yr iaith Gymraeg â sydd gyda fi yn Saesneg. Dydw i ddim yn nabod digon o eiriau i allu eu jyglo nhw, felly, dwi’n fersiwn symlach o’m hunain. Dwi’n gorfod gweithio’n galetach yn y Gymraeg ac efallai dwi’n gallu swnio’n eithaf ddifrif ambellwaith, lle dwi’n fwy chwareus yn Saesneg. Mae fel petai bod gen i bersonaliaeth ddeublyg!

Dwi’n siwr bod lot fawr o bobl sy’ wedi bod yn ddwyieithog o’r crud yn teimlo’r un mor gyffyrddus yn y ddwy iaith. Ond fi wedi cwrdd â nifer o Gymry Cymraeg sy’n siarad Saesneg fel ail iaith. Mae nhw’n gwynebu’r un trafferthion wrth siarad Saesneg sy’ da fi pan dwi’n siarad Cymraeg. Felly, pan bod Saeson yn gofyn “beth yw’r pwynt mewn siarad Cymraeg pan mae pawb yng Nghymru yn gallu siarad Saesneg?” mae nhw’n methu’r pwynt yn gyfan gwbl.

Ers i fi ddechrau dysgu ail iaith, dwi’n credu fy mod i’n deall y gwhaniaeth rhwng gallu siarad iaith a theimlo’n gyffyrddus ynddi. Mae’r rhan fwyaf o Iseldirwyr, Almaenwyr, a Swediaid yn gallu siarad Saesneg hefyd ond bydd neb yn disgwl iddynt siarad Saesneg gartref neu gyda’u ffrindiau. Fe fydd e’n hollol annaturiol iddynt. Mae’ch iaith yn fwy na dull hunanfynegiant; mae’n rhan o’ch hunaniaeth mewn ffordd chi methu deall nes bod chi’n dysgu ail iaith.

Fe gwrddais i â un ddysgwraig gyda swydd bwysig a chwynodd doedd hi ddim yn ffeindio gwersi Cymraeg yn “intellectually stimulating”. Amheuaf taw’r gwir yw, roedd hi’n ffeindio’r profiad o fod yn ddi-glem am rywbeth, yn hollol ddiraddiol. Mae dysgu iaith yn wastatäwr. Mae’n rhaid i chi roi’r gorau i’ch hunanfynegiant a’r ffordd chi’n cyflwyno’ch hunain i’r byd. Gweud ta ta i’ch ego. Gallwch fod yn lawfeddyg ymennydd, ond wrth ddechrau dysgu iaith newydd, chi’n crafu’ch pen yn gyfochr â glanhawr yr ysbyty. Mae’n rhaid bod yn fodlon swnio’n dwp, i neud camgymeriadau, i dreulio’r flwyddyn gyntaf yn trafod pynciau mor ddoethlyd a ‘hobïau ac anifeiliaid anwes’. Ar ôl sbel, efallai eich bod chi’n deall digon i ddilyn sgwrs ond mae ymuno â sgwrs yn gam anferth. Dyw geiriau ddim yn dod i’ch meddwl yn ddigon clou ac erbyn i chi ddod o hyd i’r gair chi eisiau, mae’r sgwrs wedi symud ymlaen. Mae’n ffrystredig! Dwi’n deall pam bod cymaint o ddysgwyr yn ymwrthod.

Er hynny, dwi’n ystyfnig a dwi’n dal ati. Efallai un diwrnod fe fyddai’r un mor gyffyrddus yn y Gymraeg a’r Saesneg. Yn y cyfamser, mae’r ffaith fy mod i’n gorfod dewis fy ngeiriau yn ofalus yn gallu bod yn beth da. Yn ôl rhai pobl (fy ngŵr) dwi’n tueddu i barablu’n Saesneg – malu awyr hyd yn oed! Efallai bydde fe’n well i Gymru pe tase’n i ddim yn gwella fy nghymraeg – fe fyddech chi byth yn gallu rhoi taw arnai!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s