Mawr eu bri… yng Nghymru

Fi wedi gweithio yn y byd teledu ers rhyw ddeng mlynedd ac wedi cwrdd â llond llaw o enwogion dros y blynyddoedd. Un o’m profiadau mwyaf od oedd ysgeintio Michael Barrymore gyda thalc er mwyn ei stwffio fe mewn i dynwisg sgleiniog… wel wedes i ddim taw A-list o’n nhw!

Dydw i ddim yn synnu a’r ‘fracas’ ynglyn â Jeremy Clarkson yr wythnos ddiwethaf. Er dydw’i byth wedi gweld seren yn taflu dyrnod, rwyf wedi gweld digon ohonynt yn taflu eu pwysau o gwmpas. Mae enwogion yn Lloegr yn cael eu trin fel rhyw fath o rywogaeth arbennig. Rydym ni’n eu maldodi nhw. Wnaeth un cyflwynydd teledu ofyn i fi dynnu croen banana iddi! (Fe wnês i hefyd!)

Mae gan y Cymry Cymraeg agwedd wahanol tuag at enwogion dwi’n meddwl. Efallai mae’n gysylltiedig gyda’r ffaith bod Cymru mor fach, rydych chi siwr o fod yn nabod rhai o’r enwogion sy’ ar y teledu. Does dim dirgelwch mawr amdanynt felly. Yn ogystal â hyn, mae llawer o bobl ‘normal’ yn mynd ar y teledu hefyd. Os ry’ chi’n siarad Cymraeg a bod rhywbeth ychydig yn ddiddorol wedi digwydd i chi erioed, fe gewch chi gyfle i sôn amdano fe ar y teledu neu’r radio! Hyd yn oed, fi! Ro’n i ar Prynawn Da cwpl o fisoedd yn ôl. Ar ôl i fy mam ffonio ei ffrindiau a’r teulu i gyd, roedd hanner de Lloegr wedi tiwnio mewn i weld fi ‘yn siarad gobldigwc!’ fel wedodd ‘nhad. Mae’n dal yn beth cyffrous i fod ar y teledu yn Lloegr, lle yng Nghymru, mae’n eithaf cyffredin.

Pan ddechreuais i weithio yn y byd teledu yng Nghymru, ambell waith fe gwrddais i â rhywun heb sylweddoli ei bod nhw’n eithaf enwog – yng Nghymru. Trïais i fy Nghymraeg gorau gyda rhyw foi newydd yn y swyddfa.

“Helo! Sarah ydw i!”

“Helo! Cleif ydw i!” meddai fe yn garedig.

Dim ond wedyn sylwais i taw Cleif Harpwood oedd e, o’r chwedlonol Edward H.

Wps.

Y gwir yw, does dim ots pa mor enwog y’ch chi yng Nghymru – Meic Stevens, Caryl Parry Jones, Angharad Mair, Iolo Williams, Shân Cothi – os na dych chi’n gweithio drwy gyfrwng y Saesneg, chi’n hollol anweledig yn Lloegr. A oes ots? Wel nagoes sbo… ond mae agwedd snobyddlyd tuag at deledu rhanbarthol yn fy ngwylltio.

Yn fy mhrofiad i, mae cyllideb tynn ac adnoddau cyfyngedig ar raglenni rhanbarthol yn gofyn am lawer mwy o ddyfeisgarwch a dychymig. Does dim lle am ‘prima donnas’ chwaith. Mae pawb ar y tîm yn gorfod torchi eu llewys. Efallai dyna pam dyw enwogion Cymreig ddim yn fawreddog. Does dim Jeremy Clarkson ar gael ar S4C (diolch byth) a pe tase unrhywun yn creu y fath ‘fracas’ dwi’n siwr fe gewn nhw y sac yn syth.

Roedd fy swydd gyntaf yng Nghymru ar y rhaglen ‘Bro’ gyda Shân Cothi a Iolo Williams. Ro’n nhw’r un faint o hwyl o flaen y camera a beth o’n nhw ar ôl ddiffodd y camera. Dysgais i lawer am Gymru ar y rhaglen honno… yn cynnwys (wrth Iolo) sut i regu yn y Gymraeg!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s