2016: Tipyn o bantomeim…

Mae amser y flwyddyn wedi cyrraedd; amser twtio’r tŷ a gosod tinsel, datgladdu’r siwmper Nadoligaidd a phrynu tocyn ar gyfer y panto. Er hynny, mae 2016 wedi bod yn dipyn o banto ei hunain, ac mae ‘na fwy o ddihirod ar gael nag arwyr.

Felly, dyma i chi stori Dafi bach Cameron, yn arwain ei griw o lanciau llon ar y llwybr i lymder, gan ddwyn o’r tlawd a’r anabl yn hapus eu byd. Hynny yw, nes bod rhai yn eu plith yn cwyno am y cyfieiriadau oedd Dafi bach yn dilyn, at wlad lle mae’r strydoedd ‘di palmantu’n aur. Wel, mae pob un pantomeim o safon yn gofyn am gyfranogiad cynulleidfa felly gofynnodd Dafi bach, a’i wep yn gwenu’n wirion:

“Beth ydych chi’n meddwl fechgyn a merched? Newn ni adael Ewrop?”

Doedd e ddim yn disgwyl y ceffyl Caerdroea a garlamodd ar y llwyfan bryd hynny. Farage a Boris – pen a phen-ôl yr un ceffyl pantomeim. Dylen nhw wedi bod yn destun chwerthin, yn ymbalfalu whip-stitsh gan falu awyr a rhaffu celwyddau ond diawl, ro’n nhw’n deall sut i roi sioe ymlaen. Er mawr arswyd i Dafi bach, cymeradwyodd y dorf at weld y fath berfformiad – yn canu a chwerthin – “Mwy! Mwy! Gadael Ewrop!”

Cyn pen dim, trodd bethau yn hyll. Yn yr holl bŵan a hwtian, sleifiodd Dafi bach o’r llwyfan. Yn sydyn, gan wynebu’r cyfrifoldeb enfawr o’i flaen, ffodd y ceffyl gan adael talp drewllyd o rywbeth yn stemian yng nghanol y llwyfan – ar gyfer rhywun arall i’w dacluso.

Ymlaen â hi, y ddirprwy – Mrs Myfyrgar. Mae pethau wedi bod braidd yn ddiflas ers iddi gamu mewn i’r sbot. Yr unig giamocs sy’ da hi i’w gynnig yw dewis ei thîm – tîn y ceffyl fel Ysgrifennydd Tramor? Sôn am gastio! Ond, “The show must go on!” meddai hi.

Roedd hi’n hen bryd am ‘chydig o adloniant ysgafn – ymlaen â’r sioe. Wele, Donald y Dêm! Fe chwarddom ni at ei gwallt hurt, at ei chroen lliw oren a’i hebychiadau gwirion gan feddwl mai dyna fyddai ei diwedd hi. Troiom ni at ddifyrrwch yr Olympaidd Rio, diolch byth at lwyddiant tîm pel-droed Cymru yn yr Ewros, at Andy Murray, pencampwr y byd tenis, a Tim Peake a ddychwelwyd o’r gofod yn saff. Ac mae pob un panto angen tylwythen deg felly diolch byth am Strictly Ed Balls, yn chwifio ei hudlath dros y lle a gwasgaru digon o lwch llachar i neud i bawb anghofio eu problemau.

Ond tra o’n ni’n edrych y ffordd arall, dyma gysgod yn syrthio dros y llwyfan.

Mae’r Dêm wedi selifio yn nôl, wedi chwipio ei chuddwisg bant i ymddangos – y gwalch! Beth yw hynny, chi’n gweud fechgyn a merched?

“Mae fe tu ôl i ti!”

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s