Mae rhai teuluoedd yn chwarae Scrabble…

Fe aethom ni i Surrey ar gyfer gwyliau’r Pasg. Roedd hi’n anffodus bod Dadl yr Arweinwyr yn digwydd yr un penwythnos. Roedd hi’n anodd osgoi’r pwnc ond fel mae’r dywediad yn rhybuddio: “Peidiwch â thrafod gwleidyddiaeth na chrefydd gyda’ch teulu.” Yn enwedig pan ry’ chi yn Surrey. Fe dreuliom ni ddydd y Pasg gyda fy nheulu estynedig – yr un mor Surrey-aidd, yr un mor Dorïaidd, yr un mor brofoclyd â’r Siwper-Saeson. Ar ôl i ni orffen pryd o fwyd bendigedig, roedd hi’n amser chwarae gêm. Ambell waith rydym ni’n chwarae Trivial Pursuit… ond erbyn bod y nifer o’r poteli gwag yn fwy na rhif y bobl sy’n eistedd wrth ymyl y ford, ni’n chwarae hoff gêm fy nheulu, sef ‘baetio’r arth’. Fi yw’r arth. Mae’r Siwper-Saeson yn heidio at ei gilydd a gofyn,

“Gewn ni weld pa mor annymunol o’r asgell dde, pa mor anwybodus a sarhaus allwn ni fod cyn i’r arth anelu ergyd at rywun!”

Mae’n hilarious… iddyn nhw. Dyma sut aeth ein sgwrs am Ddadl yr Arweinwyr:

“Pam roedd Plaid Saimroo a’r SNP ‘na?”

“Oherwydd mae pobl yng Nghymru ac yn yr Alban yn gwylio’r teledu hefyd.”

“Ond dy’n ni ddim yn gallu pleidleisio drostynt.”

“Wel, mae pobl yn yr Alban a Chymru yn gallu pleidleisio drostynt.”

“Felly beth yw Plaid Saimroo – yfe Llafur Cymru?”

“Nage, Llafur Cymru yw Llafur Cymru.”

“Felly ydy e’n Llafur neu Geidwadwr?”

“Nid Llafur na Cheidwadwr yw Plaid Cymru – mae’n barti gwahanol.”

“Wel eniwe, roedd y fenyw ‘na* yn swnio fel Postman Pat.”

*Leanne Wood

Roedd hi fel ceisio cael sgwrs wleidyddol gyda mwnci.

“Pam dylsa’r Alban gael hawl i bleidleisio dros bethau yn Lloegr?”

“Oherwydd maen nhw’n rhan o’r Deyrnas Unedig ac mae penderfyniadau Whitehall yn effeithio’r Alban hefyd.”

“Ond mae llywodraeth ei hunain gyda nhw.”

“Maen nhw wedi datganoli, nid cael annibyniaeth.”

“Na, na, maen nhw’n cael popeth ar wahân.”

“Nid popeth – dim ond rhai pethau…”

“Na, mae popeth ar wahân.”

 Yn amlwg, dyw ffeithiau ddim yn ddigon perswadiol pan chi’n siarad gyda rhywun sy’ ddim eisiau eu clywed nhw. Fel y tro wedodd un ohonynt, “Mae’r iaith Gymraeg wedi marw – does neb yn ei siarad hi.” Doedd dim ots am y ffaith roedd tystiolaeth i’r gwrthwyneb reit o flaen ei lygaid.

Roedd perl arall gydag e tro ‘ma:

“Sai’n gweld beth yw’r drafferth gyda’r N-word. Mae’n political correctness gone mad. Mae’r bobl dduon yn defnyddio’r gair rhwng ei gilydd!”

Mentrais i esbonio bod pobl ddu yn ceisio meddiannu’r gair er mwyn difetha ei bŵer hanesyddol. Felly, mae ‘na wahaniaeth mawr rhwng person du yn defnyddio’r gair a pherson gwyn yn ei defnyddio hi.

Roedd e’n edrych aranai’n hurt cyn gweud “Na.”

Does dim rhesymu â rhai. Dwi jyst yn gobeithio eith e lawr i Brixton rhywbryd a rhoi cynnig ar ei dybiaeth.

Ar ôl sbel, ro’n i wedi cael llond bol. Rhoiais i bryd o dafod i rywun. Ges i fy nwrdio yn syth am fod yn groendenau.

“Cymra’r jôc!”

“Paid â chodi at yr abwyd!”

Diawl, mae’n ddiflas.

Ar y ffordd nôl yn y car, ro’n i’n tybio, efe hyn yw sut mae hi i fod yn Gymro? Cael eich bwlio gan Loegr drwy’r amser? Gorfod gwrando ar yr holl nonsens anwybodus? I gael eich llais wedi boddi?

Dw’i erioed wedi bod mor hapus i groesi’r bont a chyrraedd adre i Gymru. Tra ro’n ni bant, roedd rhai o fy nheulu Cymreig wedi bod lan yng Nghaerdydd gyda’r criw ‘Yes Cymru’. Ro’n i’n siomedig wnaethom ni golli mas ar y cyfle i ymuno. Dydw’i ddim yn gallu dewis fy nheulu ond ry’ chi’r Cymry yn gallu dewis annibyniaeth – c’mon Cymru! Ewch amdani!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s